Contact

Deelnemers en ex-deelnemers waarvan de mailadressen bij ons bekend zijn krijgen de nieuwsbrief ‘Jazzisjazzblijft ‘ .

Mocht je nog geen nieuwsbrief ontvangen of heb je een vraag, stuur dan een mail naar contact@jazzisjazzblijft.nl

Aanmelden voor een workshop via het mailadres:

Meedoen . . . . . . (vermeld je naam, instrument) contact@jazzisjazzblijft.nl


Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

voorzitter – Arthur Mynett

penningmeester – Rienk Smulders

secretaris – vacature

De Stichting Workshoporkest Rotterdam zoekt bestuursleden. Telkens doen zich momenten voor om naar activiteiten te kijken die de stichting kan onderzoeken en verwezenlijken. Meld je aan, het is net zo leuk als je het zelf maakt. Het zou leuk zijn een ‘vaste’ plek te vinden opdat ook andere activiteiten ontplooid kunnen worden, zoals een jazzweekend, lezingen en evenementen.

Stichting Workshoporkest Rotterdam is een non-profitorganisatie.

In januari 2013 gaf Jules Deelder ons toestemming om “Jazz is Jazz blijft” (een parafrase uit zijn gedicht) als motto en naam van onze website te gebruiken.