Privacy Policy


Stichting Workshoporkest Rotterdam is een stichting, zonder winstoogmerk, die ten doel heeft musici de gelegenheid te bieden ervaring op te doen in het gezamenlijk spelen van muziek, het organiseren van workshops cursussen of lezingen terzake voor musici en andere belangstellenden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.’ (Statuut Stichting Workshoporkest Rotterdam)

We willen dat iedereen die gebruikt maakt van onze diensten of producten afneemt via onze website de beste ondersteuning geven. Om dat te kunnen doen verwerken wij persoonsgegevens.

We gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. De website www.jazzisjazzblijft.nl is erop gericht om je privacy zoveel mogelijk te beschermen. Indien je via de website je aanmeldt voor een workshop of evenement, dan impliceert dit ook dat je aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen en stem je ermee in dat je van tijd tot tijd wordt geïnformeerd over onze activiteiten en producten. Indien je geen informatie meer wenst te ontvangen, is de toezending op ieder moment te stoppen door je uit te schrijven via de link in de nieuwsbrief of via impro.jazzisjazzblijft@xs4all.nl

De Stichting verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig verstrekt zijn. Alle informatie betreffende jouw relevante persoonlijke gegevens zullen, volgens de richtlijnen van de AVG, in onze gegevensverzameling geregistreerd worden.

Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de mensen die zich aanmelden via de website. Wij zijn wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de nieuwsbrief zoals: door wie en hoe vaak wordt de nieuwsbrief bekeken, zijn er afmeldingen of wijzigingen in persoonsgegevens. Met deze gegevens kunnen we het gebruikersgemak en de inhoud van de nieuwsbrief verbeteren. (Stichting JazzIsJazzBlijft maakt gebruik van MailChimp voor de nieuwsbrief)

Google Analytics
De Stichting gebruikt cookies om webstatistieken bij te houden. Dit is bijvoorbeeld informatie over hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina’s ze bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker. Functionele cookies en analytics cookies worden altijd geplaatst, ongeacht de gemaakte keuze. Deze cookies mogen ook zonder toestemming worden geplaatst.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van de website en de nieuwsbrief behoren toe aan Stichting Workshoporkest Rotterdam of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan de Stichting Workshoporkest Rotterdam en vrijwaren haar derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site of nieuwsbrief mag zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd. Mochten wij op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materialen of links op de site, dan hebben wij het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.