Wat we doen . . . . .

Onder het motto “jazzisjazzblijft” organiseren wij verspreid over het jaar workshops voor amateur jazzmuzikanten in Rotterdam en omstreken. Om je op de hoogte te houden van de activiteiten die de stichting denkt te ondernemen, versturen we een nieuwsbrief.

Het zou leuk zijn een ‘vaste’ plek te hebben opdat ook andere activiteiten ontplooid kunnen worden, zoals een jazz-weekend, lezingen en evenementen. (overleggen hiervoor zijn al opgestart) We zijn facilitair naar amateurmuzikanten door het organiseren van workshops en samenspel. Voortaan hopen we ook initiatieven van workshopleider(s) te kunnen begeleiden.